SIA “ZANITS”
Reģ.Nr.LV40003644712
Adrese: O.Vācieša iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Bankas nosaukums: AS „SEB Banka”
Konts: LV53UNLA0050003166850
Kods: UNLALV2X

valdes loceklis

Jānis Sproģis

© 2014 SIA ZANITS. Visas tiesības aizsargātas.